Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Intendenturorganisationen

Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation för institutioner och andra arbetsenheter inom geografiskt avgränsade områden. Intendenturorganisationens uppgift är att ansvara för kostnadseffektiv samordning av stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning.

Inom varje intendenturområde finns en områdesintendentur som består av en intendenturstyrelse, en föreståndare, en områdesintendent, IT-ansvarig samt eventuell annan gemensam servicepersonal. Om intendenturområdet endast innehåller en organisatorisk enhet behövs ingen intendenturstyrelse, istället är det enhetens ledning som svarar för att uppdraget blir utfört.

Byggnadsavdelningen handlägger ärenden som gäller intendenturorganisationen i allmänhet. IT-strategiska enheten handlägger ärenden som gäller IT-frågor inom intendenturorganisationen.

Bestämmelser om intendenturorganisationen finns i konsistoriets beslut 2008-04-22 § 20 och rektors beslut 2008-07-01 och 2008-08-19 (UFV 2007/748).

Biomedicinskt centrum (BMC) (personalkatalogen)

Blåsenhus (www.uu.se)

Campus Gotland

Engelska parken ( personalkatalogen )

Gamla torget (personalkatalogen)

Lagerträdet (personalkatalogen)

Observatoriet (personalkatalogen)

Polacksbacken (personalkatalogen)

Rudbecklaboratoriet (personalkatalogen)

Uppsala linneanska trädgårdar (personalkatalogen)

Sidan är under uppbyggnad.