PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Parkeringsförmån

Förmånen av fri parkering vid arbetsplatsen som arbetsgivaren tillhandahåller för den anställdes privata bil är ofta en skattepliktig förmån. Förmånen ska också ligga till grund för inbetalning av arbetsgivaravgifter.

Parkeringsförmån redovisas på kontrolluppgiften. Beskattningen ska bidra till ökad användning av kollektivtrafik för arbetsresor.

Parkeringsförmånen blir skattepliktig oavsett om den anställde har egen parkeringsplats eller endast kan välja plats i mån av tillgång. Ur den anställdes synvinkel räknas det som en inbesparing av privata levnadskostnader att kunna parkera bilen gratis vid arbetsplatsen, om alternativa parkeringsplatser i närheten är avgiftsbelagda. Värdering görs till marknadsvärdet, det vill säga vad det hade kostat den anställde själv att betala för motsvarande parkering. Om parkering på närliggande platser är gratis uppkommer normalt ingen skatteförmån. Om parkeringen är subventionerad av arbetsgivaren utgör mellanskillnaden upp till marknadsvärdet skattepliktig förmån.

Förmånsvärde uppkommer inte de dagar parkeringen beror på att den anställde använder sin privata bil i betydande omfattning för tjänsteresor. Om bilen används minst 160 dagar per år och körs minst 300 mil i tjänsten uppkommer ingen förmån alls. För att förmånsvärde ska undvikas i sådana fall måste detta kunna redovisas tydligt i en körjournal/motsvarande.

Så här gör du:

Parkeringsförmån registreras via Primula webb, se manual skattepliktiga förmåner