PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Skattepliktiga förmåner

Skattepliktiga förmåner kan nu egenrapporteras i Primula webb. Egenrapporteringen skiljer sig beroende på om du gjort ett eget utlägg eller endast vill rapportera en förmån. Se närmare förklaring nedan.

   a. Medlemsavgifter (i t ex intresseföreningar relaterade till arbetet)

Har du gjort ett utlägg för medlemsavgift egenrapporterar du ditt utlägg i Primula webb under ”resor/utlägg/förmåner”, ”utlägg ej resa”.

Om du istället har fakturerat institutionen sköts detta automatiskt och du blir förmånsbeskattad på din lön.

   b. Skattepliktiga förmåner: parkering

Har du förmåner som universitetet har betalat, exempelvis en parkeringsplats egenrapporterar du nu detta som en skattepliktig förmån i Primula webb under ”resor/utlägg/förmåner”, ”skattepliktiga förmåner”.  

 Kontakt: Löneenheten