PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Medlemsavgifter

Här kan du läsa om hur medlemsavgifter beskattas.

Medlemsavgifter i olika yrkes- och branschföreningar eller andra intresseföreningar betraktas av Skatteverket som en skattepliktig förmån.
Detta gäller oavsett om medlemskapet är kopplat till anställningen eller inte.

Många yrkes- och branschföreningar tar förutom medlemsavgiften ut en särskild serviceavgift för tjänster till medlemmarna (exempelvis medlemstidningar, facklitteratur, kurser, konferenser).
Serviceavgifterna hålls oftast åtskilda från medlemsavgifterna och behandlas skattemässigt inte som medlemsavgifter. Serviceavgiften är skattefri.

Medlemsavgiften i sig är även fortsättningsvis skattepliktig.

Så här gör du:

Utlägg gällande medlemsavgift registreras via Primula webb, se manual övriga utlägg.

Har institutionen fakturerats för din medlemsavgift ska du registrera skattepliktig förmån via Primula webb, se manual skattepliktiga förmåner.

Kontakt

Löneenheten

Regelverk

Regelverk
Förtydligande från Skatteverket gällande medlemsavgift