PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kostförmån

Fria måltider är i regel en skattepliktig förmån oavsett om det är Uppsala universitet eller någon annan som betalar, så länge måltiden har sin grund i anställningen. Det betyder att du betalar skatt på ett schablonbelopp. Det schablonmässiga förmånsvärdet är tänkt att motsvara den inbesparingen du gör i dina privata kostnader.

Schablon kostförmån:

  • lunch/middag: 90kr
  • frukost: 45kr

Vid större sammankomster där det bjuds på måltid är det mötesledaren som ansvarar för att ta in uppgifter om kostförmån och rapportera in detta till löneenheten via blanketten ”Kostförmån vid sammankomst”.

Kostförmån som utgår i samband med tjänsteresa rapporteras i samband med att tjänsteresan redovisas.

Länkar:

Kostavdrag och kostförmån