PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Universitetet ersätter viss del av kostnaden för läkarvård, besök hos sjukgymnast/fysioterapeut, sjukhusvistelse samt läkemedel. För att få ersättning för läkemedel ska du på apoteket begära att få en s k receptspecifikation. Kvittot i original, som inte får vara äldre än två år skickas till personalavdelningen och ersättning utbetalas med nästa lön. Läkemedel utan högkostnadsskydd ersätts ej.

Ovanstående ersättningar är skattepliktiga. Ersättning är däremot inte skattepliktig för läkarvård hos privatläkare som ej är finansierad via sjukförsäkringssystemet eller andra allmänna medel.

Kontakt

Löneenheten