PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Definitioner och begrepp

Enpersonskrets

Med enpersonskrets menas att det inte finns några andra arbetstagare på Uppsala universitet som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. En förutsättning för detta förenklade uppsägningsförfarande är att arbetsbristen endast avser en forskare.

I de fall det finns ytterligare någon/några arbetstagare som har arbetsuppgifter som i huvudsak är jämförbara med den aktuelle forskarens, så gäller ett annat uppsägningsförfarande.

Skäligt erbjudande

I Lagen om anställningsskydd (LAS) finns inget skydd för arbetstagarens befattning eller lön.
LAS syftar till att skydda en fortsatt anställning för arbetstagaren. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. I Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T framgår vad som gäller om en arbetstagare blir omplacerad till befattning på en lägre lönenivå.

Enligt Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T garanteras en omplacerad arbetstagare den fasta lön som betalades i den tidigare anställningen.

En arbetstagare är skyldig att acceptera förändringar som ligger inom ramen för anställningen. Om arbetstagaren avböjer en omplacering som faller inom arbetsskyldigheten, så gör arbetstagaren sig skyldig till arbetsvägran

Skäligt erbjudande vid arbetsbrist

I första hand bör en omplacering ske till ett arbete som är så likvärdigt det nuvarande arbetet som möjligt. Uppsala universitet är som arbetsgivare även skyldig att erbjuda omplacering till lägre befattningar än arbetstagaren hade tidigare. Arbetsgivare på det statliga området har däremot ingen skyldighet att erbjuda lediga befattningar som skulle innebära befordran.

I Lagen om anställningsskydd (LAS) finns inget skydd för arbetstagarens befattning eller lön.
LAS syftar till att skydda en fortsatt anställning för arbetstagaren. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. I Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T framgår vad som gäller om en arbetstagare blir omplacerad, på grund av arbetsbrist, till befattning på en lägre lönenivå.

Arbetsgivaren har fullgjort sin omplaceringsskyldighet när arbetstagaren erbjudits en omplacering som bedöms vara ett skäligt erbjudande.

Om arbetstagaren avböjer omplaceringen kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren (oavsett turordning).

Kontakt

HR-specialister

Externa länkar

Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T

Lag om anställningsskydd (LAS)