PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Anställning upphör - annan statlig anställning

En arbetstagare som får tillsvidareanställning vid en annan myndighet ska säga upp sin anställning skriftligen till institutionen/motsvarande eller lämna in en kopia av anställningsavtal från den nya statliga anställningen. Detta är nödvändigt för att institutionen ska kunna avsluta anställningen och undvika att lön betalas ut efter att anställningen upphört. Vissa anställningarna kan förenas och då upphör inte anställningen 11 § LOA.

Ovanstående gäller under förutsättning att arbetstagaren inte beviljats ledighet.

Kontakt

HR-specialister

Externa länkar

Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T

Lag om offentlig anställning; (LOA)

Chefsavtalet