PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Information om pensionsfrågor etc

Information om avtal, pensionsfrågor och individuella utredningar

Den gemensamma lönefunktionen stöttar med information om avtalsregler. Däremot ges inte individuell rådgivning om vad som är ”bästa” alternativ när det gäller pension, skatt, föräldraledighet etc. (individuella utredningar). För individuell beräkning av framtida pensioner kan man vända sig direkt till SPV (beräkningsprogram finns också på SPV’s hemsida) eller till Pensionsmyndigheten och dess hemsida (www.pensionsmyndigheten.se).

 

Telefon SPV: 060-18 76 00

E-post SPV: uu@spv.se

Kontaktuppgifter till gemensam lönefunktion