PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ledigheter

Ledigheter kan vara så kallade rättighetsledigheter, det vill säga ledigheter som man har rätt till enligt lag eller avtal. Exempel på sådana är föräldraledighet, ledighet för studier och viss ledighet för annan anställning. Dessa ledigheter måste beviljas av arbetsgivaren, men under vissa villkor.

Ledighet för studier måste begäras två månader innan den ska påbörjas och arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten i ett halvår. Ledighet för annan anställning måste beviljas i två år, men villkoret är att den andra anställningen är statlig och tidsbegränsad.

Övriga ledigheter kan benämnas skälighetsledigheter, det vill säga sådana som arbetsgivaren, universitetet, har möjlighet att bedöma utifrån vad som är bäst för verksamheten. Exempel på sådana ledigheter är främst ledighet för anställning privat eller kommunalt och övriga så kallade egna angelägenheter.