PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Internfakturering/omkontering

Internfakturering

När ersättning för arbetsinsatsen ska internfaktureras används följande formel:

Individuell lön/142 för både lärare och T/A-personal) x 1,013 (semesterersättningsschablon) x exempelvis 1,49 (LBK 2017).

Intäkten eller kostnaden ska vara densamma som om lönen hade betalats ut från moderinstitutionen.

Omkontering

Om den extra arbetsinsatsen omfattar två hela månaders arbete eller mer, bör befattningen istället tillfälligt konteras om.

Blankett nr 8.0.4  (kontoändring löner) ska fyllas i och skickas till HR-avdelningen för inrapportering.

Ett alternativ vid en sådan längre arbetsinsats är att den anställde begär ledighet från den egna befattningen och anställs (eller arvoderas, maximalt två månader) vid den nya institutionen.

Frågor angående detta besvaras av din lönespecialist.