PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Internfakturering/omkontering

Internfakturering

När ersättning för arbetsinsatsen ska internfaktureras används följande formel:

Individuell lön/142 för både lärare och T/A-personal) x 1,013 (semesterersättningsschablon) x exempelvis 1,5 (LBK 2018).

Intäkten eller kostnaden ska vara densamma som om lönen hade betalats ut från moderinstitutionen.

Omkontering

Om den extra arbetsinsatsen omfattar två hela månaders arbete eller mer, bör befattningen istället tillfälligt konteras om. Här kan du hitta handböcker för kontering och omföring i Primula.

Vid omföring och kontering mellan olika organisatoriska enheter ska blankett nr 8.0.4 (Kontoändring-omföring löner mellan olika organisatoriska enheter) fyllas i och skickas till HR-avdelningen för inrapportering. Du hittar blanketten under rubriken "8. Övrigt" här.

Ett alternativ vid en längre arbetsinsats är att den anställde begär ledighet från den egna befattningen och anställs (eller arvoderas, maximalt två månader) vid den nya institutionen.

Frågor angående detta besvaras av din lönespecialist.