PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Arbetstid

Ett lokalt arbetstidsavtal för Teknisk administrativ personal, gällande från och med 980201, har slutits mellan Uppsala universitet och de lokala personalorganisationerna.

Normalarbetstiden, 8 timmar per dag, är densamma under årets alla månader, det vill säga även under tiden maj till och med augusti. I normalarbetstiden ingår inarbetad tid för de klämdagar som infaller efter 980131.

Den som är heltidsanställd kan beordras att arbeta övertid - dock högst 150 timmar per år. Ersättning för övertid ska ges i form av pengar (övertidstillägg) eller som ledighet (kompensationsledighet). Övertid som kompenseras med ledighet räknas inte in i den totala övertid per år. Övertiden kan vara enkel eller kvalificerad beroende på när den fullgjorts. Enkel övertid ersätts med 1/94 av den individuella lönen och kvalificerad övertid med 1/72.

Deltidsanställda kan på motsvarande sätt beordras att arbeta extra. Då kallas den tiden mertid fram till dess den anställde gjort samma antal timmar som den som arbetar heltid. Därefter får den anställde övertid. Mertiden får inte gå upp till mer än 175 timmar per år. Sammanlagt får den anställde inte göra mer än 200 timmar/år. Mertidsersättningen är lika stor som timlönen (1/142 av den individuella lönen).

Den som är deltidsanställd och inte arbetar fem dagar i veckan eller har oregelbunden arbetstid, måste fylla i ett arbetstidschema och skicka till personalavdelningen så att beräkning av sjukavdrag, semester med mera blir korrekt.

Ett lokalt arbetstidsavtal för lärare, gällande från och med 990101, har slutits mellan Uppsala universitet och de lokala personalorganisationerna. Årsarbetstiden varierar beroende på semesterns längd. För de som har 35 dagars semesterrätt är årsarbetstiden 1700 timmar, för 31 dagars semesterrätt gäller 1732 timmar och för 28 dagars semesterrätt gäller 1756 timmar.

Lärares mer-/övertid beräknas som 1/142 respektive 1/94 av den individuella lönen per fullgjord klocktimme.

Kontakt

Lönespecialister