PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Anställningsvillkor

Här hittar du information om de villkor som hänger samman med din anställning. Det handlar om arbetstid, lön, ledigheter, semester, resevillkor, pension med mera för olika yrkesgrupper som lärare, forskare, doktorander och teknisk och administrativ personal.
En del är reglerat i lagar, annat i centrala avtal (Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T) eller lokala avtal.