Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Välkommen till HR-guiden!

Här hittar du information om personalfrågor vid Uppsala universitet.

HR-guidens innehåll ses över

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med att se över innehållet i HR-guiden. Översynen innebär bland annat att flytta över information till fliken Anställning. Där ska nämligen all information som anses vara av intresse för alla anställda finnas.

Information som specifikt vänder sig till yrkesgrupper som hanterar personalfrågor kommer däremot att ligga kvar här.

Denna översyn innebär att information samt rubrikstruktur både under ”Anställning” och här i HR-guiden successivt kommer att anpassas för att göra information som rör personalområdet mer lättillgänglig.

Kontinuerlig uppdatering av innehållet

Informationen uppdateras kontinuerligt, så ta gärna för vana att besöka sidorna regelbundet.

Vi önskar dig trevlig läsning!

Personalavdelningen

Kontakt