PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Granska, kontera, attestera resor/tjänsteresor

Anmälan om inrikes tjänsteresa
Du hanterar dina ärenden i Primula
Administratör - granska inrikes tjänstereseanmälan
Attesterande chef - godkänna inrikes tjänstereseanmälan
Samlingssida, anmälan om inrikes tjänsteresa

Anmälan om utrikes tjänsteresa
Du hanterar dina ärenden i Primula
Administratör - granska utrikes tjänstereseanmälan
Attesterande chef - godkänna utrikes tjänstereseanmälan
Samlingssida, anmälan om utrikes tjänsteresa

Reseräkning - endagsresa
Du hanterar dina ärenden i Primula
Administratör - kontera reseräkningen samt stämma av mot budget
Attesterande chef - attestera reseräkningen
Samlingssida, reseräkning - endagsresa

Reseräkning - inrikes
Du hanterar dina ärenden i Primula
Administratör - kontera reseräkningen samt stämma av mot budget
Attesterande chef - attestera reseräkningen
Samlingssida, reseräkning - inrikes

Reseräkning - utrikes
Du hanterar dina ärenden i Primula
Administratör - kontera reseräkningen samt stämma av mot budget
Attesterande chef - attestera reseräkningen
Samlingssida, reseräkning - utrikes