PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Granska, kontera, attestera övriga utlägg/förmåner

Övriga utlägg
Du hanterar dina ärenden i Primula webb
Administratör - kontera ersättning samt stämma av mot budget
Attesterande chef - attestera ersättning
Samlingssida, övriga utlägg

Parkeringsförmån
Du hanterar dina ärenden i Primula webb
Administratör - kontera parkeringsförmånen
Attesterande chef - attestera parkeringsförmånen
Samlingssida, parkeringsförmån