Granska, kontera, attestera ledighet

Ansökan om tillfällig föräldrapenning (VAB/barns födelse 10 dagar)
Du hanterar dina ärenden i Primula
Administratör - ta del av informationen
Attesterande chef -  ta del av informationen
Samlingssida, ansökan om tillfällig föräldrapenning (VAB/barns födelse 10 dagar)

Ansökan om föräldraledighet
Du hanterar dina ärenden i Primula
Administratör - ta del av informationen
Attesterande chef - bevilja ansökan
Samlingssida, ansökan om föräldraledighet

Ansökan om semester
Du hanterar dina ärenden i Primula
Administratör - ta del av informationen
Attesterande chef - bevilja ansökan
Samlingssida, ansökan om semester

Ansökan om övrig ledighet
Du hanterar dina ärenden i Primula
Administratör - ta del av informationen
Attesterande chef - bevilja ansökan
Samlingssida, ansökan om övrig ledighet

Återtagande av ledighet/semester
Du hanterar dina ärenden i Primula
Administratör - ta del av informationen
Attesterande chef - bevilja ansökan
Samlingssida, ansökan om återtagande av ledighet/semester