Attestera anställningskontering - handbok attestant

Primula webb          Samlingssida          Tillbaka till handböcker 

 

 

Vad har hänt?


Ett anställningsärende har skapats i Primula webb och har skickats till dig med rollen ”Attestant kontering” för attest av anställningskontering.

 

Vad är din uppgift som attestant?


Bekräfta att anställningens kontering är korrekt genom att granska ifylld kontering i aktuellt ärende, därefter attestera ärendet och skicka vidare till Löneenheten för avslut av ärendet.

 

Detaljerad beskrivning


1. Välj handlägga 
Klicka på "handlägga" som du finner i menyn till vänster.

 

2. Välj rubrik
Klicka på rubrik ”Anställningsärende" i menyn till vänster.

 

3. Granska kontering

Granska kontering genom att klicka på knappen ”Kontering”.

 

 

Om personen har varit tidigare anställd och samma kontering ska gälla behöver inte konteringen läggas in. Då kopieras tidigare kontering till ärendet. Klicka på pluset till höger om ”Anställningens kontering” ovanför konteringsfälten för att se den tidigare konteringen.

 

4. Skicka ärendet elektroniskt till Löneenheten

Efter att du har granskat konteringen ska du markera ”Beviljas”. Klicka därefter på ”Skicka”. Ärendet skickas då elektroniskt till Löneenheten för avslut i Primula klient.