Ärendesök i Primula klient

Detaljerad beskrivning

1. Öppna Primula Klient
Öppna Primula Klient som vanligt

2. Logga in
Logga in precis som vanligt

3. Välj Ikon
Klicka på ikonen ”kikaren”

4. Välj funktion
Välj vilken sökväg du vill ta. Observera att du måste klicka "sök i arkiv" när du ska söka efter avslutade ärenden. När du klickat i "sök i arkiv" visas endast avslutade ärenden. För att inte vara begränsad av registreringsdatum bör du dessutom radera det förinställda datumet som kommer upp automatiskt.

Sökmetod "generell"
I sökmetoden "generell" finns det flera olika sökvägar.


Sökmetod ”personrelaterad”
I sökmetoden ”personrelaterad” söker du på personnummer eller namn.


5. Titta på ärendet

Kontaktuppgifter
Vid frågor kontakta: Löneenheten