Skapa anställningsärenden

1.  Nyanställning ny person

Används när en person som tidigare inte varit anställd vid Uppsala universitet har anställts vid din institution/motsvarande. Eller när en person har haft en anställning vid en annan organisatorisk enhet vid Uppsala universitet har anställts vid din institution/motsvarande.

Handbok för: Nyanställning ny person
 

2.  Nyanställning tidigare anställd

Används när en person som har haft en anställning vid din institution/motsvarande har återanställts vid din institution/motsvarande. Eller när en person som har en pågående anställning vid din institution/motsvarande har fått förändrade anställningsvillkor vid din institution/motsvarande. T ex provanställning övergår till tillsvidare, doktorand övergår till assistent med doktoranduppgifter. 

Handbok för: Nyanställning tidigare anställd

 

3.  Beslut tidsbegränsad anställning

Anställda vid institution/motsvarande som har en tidsbegränsad anställning som upphör inom fyra (4) månader automatgenereras som ett ärende där beslut ska fattas. Gäller alla tidsbegränsningsgrunder.

Handbok för: Beslut tidsbegränsad anställning

 

4.  Förnyad tidsbegränsad anställning

Då beslut tagits om att tidsbegränsad anställning ska förnyas automatgenereras ett ärende om förnyad tidsbegränsad anställning.

Handbok för: Förnyad tidsbegränsad anställning

 

5.  Upphörande tidsbegränsad anställning

Då beslut tagits om att tidsbegränsad anställning ska upphöra automatgenereras ett ärende om att tidsbegränsad anställning upphör. 

Handbok för: Upphörande tidsbegränsad anställning

 

Anställda utan personnummer- se handbok Nyanställning ny person 

 

         Kontaktuppgifter

           Vid frågor kontakta: Löneenheten