PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Skapa anställningsärenden

1.  Nyanställning ny person

Används när en person som tidigare inte varit anställd vid Uppsala universitet har anställts vid din institution/motsvarande. Eller när en person har haft en anställning vid en annan organisatorisk enhet vid Uppsala universitet har anställts vid din institution/motsvarande.

Handbok för: Nyanställning ny person
 

2.  Nyanställning tidigare anställd

Används när en person som har haft en anställning vid din institution/motsvarande har återanställts vid din institution/motsvarande. Eller när en person som har en pågående anställning vid din institution/motsvarande har fått förändrade anställningsvillkor vid din institution/motsvarande. T ex provanställning övergår till tillsvidare, doktorand övergår till assistent med doktoranduppgifter. 

Handbok för: Nyanställning tidigare anställd

 

3.  Beslut tidsbegränsad anställning

Anställda vid institution/motsvarande som har en tidsbegränsad anställning som upphör inom fyra (4) månader automatgenereras som ett ärende där beslut ska fattas. Gäller alla tidsbegränsningsgrunder.

Handbok för: Beslut tidsbegränsad anställning

 

4.  Förnyad tidsbegränsad anställning

Då beslut tagits om att tidsbegränsad anställning ska förnyas automatgenereras ett ärende om förnyad tidsbegränsad anställning.

Handbok för: Förnyad tidsbegränsad anställning

 

5.  Upphörande tidsbegränsad anställning

Då beslut tagits om att tidsbegränsad anställning ska upphöra automatgenereras ett ärende om att tidsbegränsad anställning upphör. 

Handbok för: Upphörande tidsbegränsad anställning

 

Anställda utan personnummer

Om du har en anställd som inte hinner få svenskt personnummer/samordningsnummer innan löneutbetalning ska göras.

 

OBS Gäller endast anställda där ansökan om personnummer/samordningsnummer redan är skickad, men beslut inte hunnit komma. Manuell utbetalning av lön görs i max två månader om särskilda skäl inte föreligger.

 

Gör så här.

Öppna upp ett anställningsärende, ”Nyanställning ny person”.

 

Fyll i de sex första siffrorna av födelsedatumet följt av –XXXX.

 

Fyll i ärendet som vanligt och ta ut ett avtal för underskrift av den anställde och prefekt/motsvarande.

 

Skanna avtalet och skicka det tillsammans med en ifylld Nordeablankett till Löneenheten via mejl lon@uadm.uu.se och ange att manuell utbetalning av lön önskas.

 

OBS! Inget originalavtal eller anställningsärende ska skickas till oss innan personen har fått sitt personnummer/samordningsnummer.

 

När den anställde har fått sitt personnummer/samordningsnummer kompletteras anställningsärendet med korrekta uppgifter samt att detta skrivs till på avtalet som skannas in och bifogas i ärendet. Skriv en anteckning i ärendet ”manuell utbetalning av lön gjord ex 1712 till 1801”. Skicka anställningsärendet som vanligt och skicka anställningsavtalet i original till Löneenheten.

 

Tänk på att vid byte av lönekonto så ska Nordeablankett skickas in direkt till Nordea för registrering.

 

          Kontaktuppgifter

           Vid frågor kontakta: Löneenheten