PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kodfält 7 Aktivitet

Kodfält 7 för aktivitet består av sex positioner varav de tre första anger institutionstillhörighet. De tre nästföljande är valfria och de kan anpassas helt efter institutionens behov. Ofta används kodfält 7 för att följa upp kostnaderna för en viss aktivitet/del av institutionens verksamhet.

Att använda kodfält 7 är frivilligt och kan anpassas inom givna ramar enligt institutionens önskemål. Aktuella aktivitetskoder finns inlagda i Raindance och kan sökas fram via kommando OBH/Aktiv.

 

Kontaktperson: Hanna Mörtberg