PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kodfält 7 Finansiär

Kodfält 7 finansiär ska ge information om hur intäkter (kontoklass 3), lämnade bidrag (kontoklass 7) samt anläggningar ursprungligen är finansierade. Vid bokföring av inkomster är ofta motpart och finansiär densamma, men i de fall bidrag vidareförmedlas och betalas ut via någon annan part skiljer sig motparts- och finansiärskod åt.

Finansiärskoden består av 6 positioner där den första positionen anger vilken typ av finansiär som avses enligt ovan. Koderna är samma som motpartskoderna.

Aktuella finansiärskoder finns listade i Raindance och kan sökas fram via OBH/Finans.