PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kodfält 5 Motpart

Kodfält 5 Motpart är ett obligatoriskt fält som ger information om vem den ekonomiska händelsen relaterar till. Motpart är den som UU har direkt kontakt med vid en transaktion och skall inte förväxlas med finansiär. Läs mer på webbsidan Kodfält 6 Finansiär. I flera fall spelar motparten roll även vid val av konto i kodfält 1 eftersom kontoplanen innehåller konton för inom- respektive utomstatliga transaktioner. Det är t.ex. med hjälp av motpartskoden de myndighetsinterna transaktionerna kan elimineras och motpartsavstämning med andra statliga myndigheter kan genomföras. Läs mer på webbsidan motpartsavstämning. Länk

Motpartskoden består av 6 positioner där den första positionen anger vilken typ av motpart som avses enligt ovan. Koderna är samma som finansiärskoderna.

Aktuella motpartskoder finns listade i Raindance och kan sökas fram via OBH/Motp.

 

Kontaktperson: Hanna Mörtberg