PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kodfält 2 Organisatorisk enhet

Organisatoriska enheter vid Uppsala universitet t o m 2017

Organisatoriska enheter fr o m 2018

Vetenskapsområdet för naturvetenskap 

100 Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap

104 Matematiska institutionen

106 Institutionen för informationsteknologi

113 Institutionen för fysik och astronomi

125 Institutionen för teknikvetenskaper

127 Ångströmlaboratoriet

130 Institutionen för kemi - BMC

139 Institutionen för kemi - Ångström

140 Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

146 Institutionen för ekologi och genetik

148 Institutionen för organismbiologi

152 Institutionen för cell- och molekylärbiologi

161 Institutionen för geovetenskaper

172 International Science Program (ISP)

175 Tandemlaboratoriet 

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

200 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

210 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

212 Ekonomisk-historiska institutionen

213 Institutionen för freds- och konfliktforskning

214 Företagsekonomiska institutionen

216 Kulturgeografiska institutionen

217 Nationalekonomiska institutionen

220 Sociologiska institutionen

221 Statistiska institutionen

222 Statsvetenskapliga institutionen

225 Institutionen för kostvetenskap

226 Institutionen för psykologi

227 Institutionen för informatik och media

234 Centrum för rysslandsstudier UCRS

235 Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

251 Juridiska institutionen och fakulteten

252 Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF)

258 Centrum för polisforskning 

 

260 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

261 Institutionen för pedagogik, didaktik o utbildningsstudier

262 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

263 SWEDESD

265 Avdelningen för rektorsutbildning

 

510 Historisk-filosofiska fakulteten

511 Centrum för genusvetenskap

512 Institutionen för arkeologi och antik historia

517 Filosofiska institutionen

518 Historiska institutionen

519 Institutionen för idé- och lärdomshistoria

520 Konstvetenskapliga institutionen

521 Institutionen för kulturantropologi och etnologi

522 Litteraturvetenskapliga institutionen

523 Institutionen för musikvetenskap

524 Institutionen för speldesign

527 Institutionen för ABM

 

530 Språkvetenskapliga fakulteten

532 Engelska institutionen

536 Institutionen för nordiska språk

543 Institutionen för lingvistik och filologi

545 Institutionen för moderna språk

 

551 Teologiska institutionen och fakulteten 

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

400 Områdesnämnden för medicin och farmaci

425 Administrativ centrum för SciLifLab i Uppsala

459 Medicinska fakulteten

460 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV)

462 Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP)

463 Institutionen för kirurgiska vetenskaper

464 Institutionen för kvinnors och barns hälsa

465 Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM)

466 Institutionen för medicinsk cellbiologi (MCB)

467 Institutionen medicinska vetenskaper

468 Institutionen för neurovetenskap

481 SUUF & SF

482 UCR Uppsala Clinical Research Center

483 Centrum för klinisk forskning i Gävle

484 Centrum för klinisk forskning Falun

486 Centrum för klinisk medicinsk forskning (CKMF)

487 Centrum för klinisk forskning i Eskilstuna

489 Centrum för klinisk forskning i Västerås

498 Centrum för forskning om funktionshinder

499 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

 

450 Farmaceutiska fakulteten

451 Institutionen för läkemedelskemi

452 Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

453 Institutionen för farmaci

 

600 Uppsala universitetsbiblioteket

Universitetsförvaltningen

710 Internrevisionen

720 Universitetsdirektören

724 Planeringsavdelningen

726 Avdelningen för kvalitetsutveckling

728 Avdelningen för internationell samordning

738 IT-avdelningen

741 Byggnadsavdelningen

742 Säkerhetsavdelningen

749 Universitetsledningen

751 Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

752 Kansliet för medicin och farmaci

753 Kansliet för teknik och naturvetenskap

760 Juridiska avdelningen

761 HR-avdelningen

763 Avdelningen för ekonomi och upphandling

772 Avdelningen för uppdragsutbildning
 

774 Kommunikationsavdelningen

776 Development office

789 Studentavdelningen

790 Avdelningen för gemensam service och administration

Centrumbildningar och övriga enheter

800 UU Musik och museer

801 Musicum

802 Körcentrum

803 Uppsala linnéanska trädgårdar

804 Evolutionsmuséet

806 NCK Nationellt centrum för kvinnofrid

808 PET-centrum

809 SCAS Kollegiet för avancerade studier

810 The Svedberg-laboratoriet TSL

832 UU Innovation

860 Museum Gustavianum 

Intendenturer

901 Biomedicinskt centrum BMC

902 Observatoriet

903 Engelska parken

904 Blåsenhus

906 Lagerträdet

908 Rudbecklaboratoriet

909 Gamla Torget

911 Polacksbacken

 

Kontaktperson: Hanna Mörtberg