Redovisningsplan

Universitetets ekonomiska redovisning styrs bl.a. av Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring och Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Universitetets redovisningsplan baseras, i likhet med andra statliga myndigheter och det privata näringslivet, på BAS-kontoplanen.

Redovisningsplanen förser varje ekonomisk händelse med den information som olika intressenter behöver. Redovisningsplanen består av kontoplan och objektplan och innehåller sju kodfält.

Kontoplan är ett samlingsnamn för kodfält 1 som är obligatoriskt för samtliga ekonomiska händelser.

Objektplan är samlingsnamnet för kodfält 2-7, som närmare beskriver den ekonomiska händelse som ska bokföras d.v.s. lägger till mer information.

Vid bokföring i resultaträkningen är kodfält 1- 4 samt 6 obligatoriska. Det ska alltid gå att se vilket slag av kostnad eller intäkt en händelse avser, vilken enhet som berörs och till vilken verksamhetsgren händelsen hör. Det ska också framgå vem som är motpart i en ekonomisk händelse. Vid bokföring av intäkter, lämnade bidrag samt i anläggningsregistret är även fält 7, finansiär, obligatoriskt d.v.s. det ska framgå vem som har finansierat intäkten, det lämnade bidraget eller anläggningen.

Vid bokföring i balansräkningen är kodfält 1, 3 och 6 alltid obligatoriska. Övriga kodfält är antingen frivilliga, obligatoriska eller ej tillåtna.

På underliggande webbsidor beskrivs de olika kodfälten i redovisningsplanen.