PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mallar och anvisningar för indirekta kostnader


På denna sida finns mallar och anvisningar för olika moment tillhörande redovisningsmodellen för indirekta kostnader.

Budget institution/motsv

Uppdragsutbildning, bl nr EA39 - Underlag för omfördelning av universitetsgemenssamma kostnader m.m.

Stöd eller kärn? - Typiska kostnader för stöd- resp. kärnverksamhet

Medfinansiering

Projektbudget medfinansiering bl nr EA34

Avstämning medfinansiering bl nr EA36

Anvisningar medfinansieringsmall (EA34)

Lokaltjänstkostnader

Principskiss fördelning LTK

Exempel fördelning LTK

Anvisningar till exempel

Tom mall fördelning LTK

Procentpåslag LTK steg 4

Universitets- och fakultetsgemensamma ändamål 2000-2009

Procentsatser overhead

OBS! Länkarna på denna sida är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.

 

Kontaktperson: Hanna Mörtberg