PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mallar och anvisningar för indirekta kostnader


På denna sida finns mallar och anvisningar för olika moment tillhörande redovisningsmodellen för indirekta kostnader.

Budget institution/motsv

Uppdragsutbildning, bl nr EA39 - Underlag för omfördelning av universitetsgemenssamma kostnader m.m.

Stöd eller kärn? - Typiska kostnader för stöd- resp. kärnverksamhet

Medfinansiering

Avstämning medfinansiering bl nr EA36

Lokaltjänstkostnader

Principskiss fördelning LTK

Exempel fördelning LTK

Anvisningar till exempel

Tom mall fördelning LTK

Procentpåslag LTK steg 4

Universitets- och fakultetsgemensamma ändamål 2000-2009

Procentsatser overhead

OBS! Länkarna på denna sida är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.