Representation

Med representation avses olika aktiviteter som vidtas för att främja universitetets relation till omvärlden. Representation består oftast i utgifter för t.ex. mat, dryck och olika arrangemang och gåvor. Utgifterna för detta ska vara väl avvägda i förhållande till typen av representation. Representationen ska utövas måttfullt och med gott omdöme.

Representationen kan rikta sig antingen utåt mot företrädare för det omgivande samhället (extern representation) eller inåt mot universitetets personal (intern representation). Det ställs särskilda krav på redovisning av representationskostnader. Syfte och deltagare vid ett representationstillfälle måste alltid noteras. Rätten att redovisa ingående moms på all form av representation har tagits bort 170701.

Max kostnad per person och representationstillfälle (inkl moms):

Extern representation

700 kr inkl moms

Intern representation

500 kr inkl moms

Enklare förtäring extern/intern representation

100 kr inkl moms

Reklamgåvor (UU profilkollektion)

500 kr

Representationsgåvor

500 kr inkl moms

Julgåvor

450 kr inkl moms

Gåva vid varaktig anställnings upphörande

2000 kr inkl moms

Beslutet om belopp för maxkostnad per person och representationstillfälle är fattat av rektor och justerades senast 2014.

På följande sidor kan du läsa mer om regler för representation: