Kontantförsäljning

Som kontanta försäljningsinkomster räknas den försäljning som sker mot kontant betalning, genom kortbetalning eller via inbetalningar till eget plusgiro. För att bokföra de kontanta försäljningsinkomsterna finns kund 123456 Kontantförsäljning Pg/Bg upplagd i kundreskontran (motpart 539999). Detta kundupplägg används vid de tillfällen då respektive kund inte behöver identifieras, t ex vid försäljning av kompendier till studenter eller vid försäljning av mindre värde mot inbetalning till eget plusgirokonto.

Kunder med annan motpart än 539999

I detta sammanhang har frågor uppkommit om hur andra kontantkunder än inländska privatpersoner (motpart 539999) ska behandlas. Kontantförsäljning förekommer även till statliga myndigheter, kommuner, svenska och utländska företag, till utländska privatpersoner etc.

Frågan ställs främst från de institutioner som använder eget plusgirokonto för sin försäljning och som vill identifiera sina kunder. Den bästa lösningen på detta problem torde vara att inte använda det egna plusgirot för denna försäljning, utan att istället framställa en faktura till aktuell kund i Raindance och därmed ta emot betalningen på vanligt sätt.

Rutin för fakturering av kontanta försäljningsinkomster

 • Registrera fakturan samtidigt som inbetalning/överföring till Pg/Bg sker.
 • Använd kund 123456 Kontantförsäljning Pg/Bg. Välj fakturatyp FA. Arkivera faktureringsunderlaget i kundfakturapärmen som vid annan fakturering.
 • Gäller försäljningen annan momssats än 25% ändras momskoden i tabellen Mm.
 • För att skapa fakturor med differentierad moms (fler än en momssats per faktura) används fakturatyp FD.
 • Registrera en faktura per betalningssätt (eget plusgiro, kort, kontant).
 • Fakturan behöver inte skrivas ut.
 • Avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) matchar registrerade fakturor med inkommande betalningar.

Kundfaktura saknas

I händelse av att inkommande betalningar inte kan matchas med framställda kundfakturor bokförs inbetalade belopp på något av följande avräkningskonton:

 • 1580 Avräkning egna plusgiron
 • 1581 Avräkning bankkortapparater
 • 1582 Avräkning dagskassor
 • 1583 Avräkning Swish
 • 2653 Avräkning kontanta inbetalningar

När kundfaktura skapats matchas den med belopp bokförda på något av avräkningskontona.

 

Kontaktperson: Hanna Mörtberg