PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mervärdeskatt - Moms

Bestämmelser om moms regleras i Mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Lagen reglerar vem som är skyldig att betala moms till staten, vilken omsättning av varor och tjänster som är skattepliktig, vem som får dra av ingående moms samt när och hur momsredovisning ska ske.

Regler om hur statliga myndigheter ska hantera ingående moms finns i Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

Uppsala universitet har momsregistreringsnummer SE202100293201.

Universitetet hanterar uppgifter om momspliktig omsättning och ingående resp. utgående moms med hjälp av momskoder i kund- och leverantörsreskontra. Momskoderna har stor betydelse för klassificering av affärshändelserna och ligger till grund för de uppgifter som ska lämnas i deklarationen. Avd f ekonomi och upphandling rekvirerar ingående moms, deklarerar momspliktig omsättning och utgående moms samt betalar in utgående moms till skatteverket varje månad.

Omsättning undantagen från moms

Exempel på omsättning undantagen från beskattning är viss utbildning, uthyrning av lokaler, entréavgifter till museer, biblioteksverksamhet samt viss omsättning mellan EU-länder.

Aktuella momssatser

Pålägg:

Avdrag:

Vara/tjänst:

25%

20%

Generell skattesats; andra varor och tjänster än nedan.

12%

10,71%

Livsmedel, mat och lättare dryck på restaurang, rumsuthyrning i hotell.

6%

5,66%

Dagstidningar, tidskrifter, böcker, entré till kulturevenemang, personbefordran.

Läs mer om moms på underliggande webbsidor och på sidan Moms på leverantörsfakturor.

Se även skatteverkets webbplats: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms.4.18e1b10334ebe8bc80002497.html

Vi som arbetar med momsfrågor på avd f ekonomi och upphandling är Gunilla Knutson och Peter Persson .