PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

EA-boken

Innehållsförteckning

Handboken är uppdelad i kapitel. Filerna är nedladdningsbara (Adobe Reader) och senast ändrade enligt angivna datum.
Obs! Kapitlen och bilagorna är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.

 1. Kapitlet upphört, se numera sidan Kodfält 2 Organisatorisk enhet
 2. Kapitlet upphört, se numera  sidan Ekonomiadministrativ utbildning
 3. Universitetets finansiering  (051221) (Under omarbetning)
 4. Kapitlet upphört, se numera sidan Institutionen som resultatenhet
 5. Kapitlet upphört, se numera sidan Redovisningsplan
 6. Kapitlet upphört, se numera sidan Kodfält 3 prestation
 7. Ekonomiska händelser   (070907) Avsnitt 7.3 uppdaterat 090527, övriga delar i kapitlet är under omarbetning och publiceras inom kort
 8. Kapitlet upphört, se numera sidan Moms
 9. Kapitlet upphört, se numera sidan Resor
 10. Kapitlet upphört, se numera sidan Representation
 11. Internbanken (Utgått)
 12. Kapitlet upphört, se numera sidan Bokslut
 13. Kapitlet har utgått
 14. Kapitlet upphört, se numera sidan Budgetering
 15. Kapitlet upphört, se numera sidan Stipendium
 16. Revision  (030923)