PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Anläggningstillgångar

Samlad information om hantering av anläggningstillgångar.

Redovisning av IT-relaterade kostnader

Försäljning av inventarier

Inköp av utrustning

Inventering av anläggningstillgångar

Frågor och svar om anläggningstillgångar (publiceras senare)

Lathundar

Anläggningsregister 

Inventering

Blanketter

Flytt av anläggning mellan orgenheter, bl nr EA20  

Inventeringsförrättare, bl nr EA4

Utrangering av anläggning i Raindance, bl nr EA16

Utrangering av skrotade anläggningar i Raindance, bl nr EA25

Ändrad kontering i AR för DA00, MV00 och MÖ00, bl nr EA29