PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rapporter i Raindance

Här finns rapporter för uppföljning och redovisning i RD2018

Rapporter för uppföljning och redovisning i RD t.o.m 2017

För vsomr För fakultet För org För projgr För proj För aktiv
VSOÖV FAKÖV ORGÖV PGÖV
 
PROJÖV  
        PROBOK AKTBOK
RRVSO RRFAK RRORG RRPG 
 
   
RRVSOP RRFAKP RRORGP RRPGP RÅDRED  
    RRORPK RRPGPK 
 
   
        TRKOLL  
      PROSUM INVPRO  

Bokslutsrapporter

AVSLRR FSKBID KOSPER
AVSPRO INTPER OMSÄTT
FORDBI INVENT PPKOST

Excelrapporter

Rapporter avsedda för import och bearbetning i Excel.
Listar transaktioner/kontosaldon

EXCELS EXCELT EXTMED