PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Raindance-handboken för Raindance t o m 2017

Innehållsförteckning

Användarhandboken är uppdelad i kapitel och område inom ekonomisystemet. Filerna är nedladdningsbara (Acrobat Reader) och senaste ändrade enligt angivna datum.
OBS! Filerna är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.

Information om hur ekonomisystemet Raindance hanteras finns även på sidan Handledningar/Lathundar.

  1. Inledning  (080314)
  2. Ekonomistyrning   (080314)
  3. Leverantörsreskontra   (080314)
  4. Kundreskontra   (080314)
  5. Internfakturering   (080314)
  6. Anläggningsregister  (080314)
  7. Uppföljning och Bokslut  (100608)