PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Internränta

Procentsatser för internränta vid Uppsala universitet under år 2000-2016.

Rapporten ERÄNTA visar detaljerad information för den ränta som bokförs i samband med periodstängningen varje kvartal. Under länkarna nedan finns rapporten att hämta i form av Excelfil. Rapporten är uppdelad efter organisatoriska enheter och innehåller information som behövs för fördelning av internräntan på projektnivå.

ERÄNTA visar hur nettoränta för kvartalet fördelar sig på prestation och projekt. Negativt belopp (kredit) avser ränteintäkt kto 3811 och positivt belopp (debet) avser räntekostnad kto 5911. Låneräntan för investeringar kto 5912 3811 (nytt konto pga negativ ränta) skrivs ut på rapporten ERÄNTA. Rapporten ERÄNTA gör öresavrundningar, varför beloppen kan skilja sig något mot bokförd ränta. Det är det bokförda räntebeloppet som gäller.

Räntan ska alltid bokföras på prestation och projekt. Nettoräntan fördelas med ursprungliga konton, dvs. kto 3811 för ränteintäkter resp. kto 5911 räntekostnader.

  • Låneränta ska omföras till respektive projekt. Låneränta avseende lokalprojektprojekt xxx019xxx bokas inte så länge räntan är negativ.
  • I de fall externa bidragsgivare kräver det ska räntan redovisas direkt på projektet ifråga.
  • I övrigt rekommenderas att ränta inte förs ut på enskilda projekt utan förs till gemensamma ”ränteprojekt” inom institutionens kärnverksamhet. Om ett finansiellt överskott uppkommer kan det användas till medfinansiering eller täckande av underskott på projekt.
  • Ränta ska inte bokföras i stödverksamheten (00-gruppen).

Rapporten ERÄNTA har tidigare kunnat tas fram från Raindance men är nu endast tillgänglig via nedanstående länkar.

Kvartal 1/2017
Kvartal 2/2017
Kvartal 3/2017
Kvartal 4/2017

Excelfiler med rapporter för tidigare år kan beställas via ekonomisupport@uadm.uu.se.