PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Internfakturor

Interna fakturor registreras och hanteras i ett elektroniskt flöde i Raindance internfakturaportal. Innan registrering påbörjas av en intern kundfaktura ska det finnas ett underlag för utställande av fakturan. På underlaget ska kontering finnas angiven samt underskrift av prefekt/motsvarande eftersom det i internfakturaportalen inte är elektronisk attest på kundfakturan. När en intern kundfaktura har registrerats och godkänts i portalen av säljande institution skapas en intern leverantörsfaktura hos köpande institution. Ingen pappersfaktura skickas till köpande institution och eventuell bilaga bifogas elektroniskt. Observera att en internfaktura inte kan delas mellan flera institutioner. Läs mer i lathunden  Registrera intern kundfaktura.

Interna leverantörsfakturor granskas, konteras och attesteras i portalen på samma sätt som externa leverantörsfakturor. När leverantörsfakturan attesteras och signeras blir både den och den interna kundfakturan markerade som helt betalda. Läs mer i lathundarna Granska leverantörsfaktura, Kontera leverantörsfaktura och Attestera leverantörsfaktura.

Referenskod/Fakturareferens

Köpande institution ska lämna aktuell referenskod till den säljande institutionen i samband med beställning eftersom koden ska anges vid registreringen av kundfakturan. Koden styr att fakturan ankomstregistreras hos den köpande institutionen och till vilken inkorg fakturan där ska hamna i. Koden består av tre siffror eller tre siffror och tre bokstäver/siffror. De tre första siffrorna i koden är samma som kundens organisatoriska enhet. Koderna är samma som används i leverantörsfakturaportalen. 

Information om internfakturor finns även att läsa på webbsidorna:

Frågor som gäller redovisningen hänvisas till avsnittet Redovisning.