PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Inloggning Kontraktsdatabas (KDB)

Inloggning

KDB är en webbklient och finns på adress:

https://kdb.uu.se

Inloggning sker genom att ange ditt användar-id för universitetets gemensamma webb-inloggning och lösenord A samt klicka på LOGGA IN. Om du saknar dina inloggningsuppgifter kontakta IT-servicedesk.

Vi rekommenderar att webbläsaren Mozilla Firefox används istället för Internet Explorer och Safari om problem uppstår. Äldre webbläsare av Internet Explorer, IE6  och tidigare, kommer av säkerhetsskäl inte att fungera emot KDB.

Behörigheter

För att få behörighet att registrera i KDB krävs att ifylld behörighetsblankett (nr EA1b) skickas till och godkänns av avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU).
OBS att endast en behörighetsnivå per användare ska anges.

Tillgänglighet

Kontraktsdatabasen är tillgänglig från universitetsnätet och sjukhusnätet. Den går också att komma åt trådlöst i universitetets lokaler via Eduroam för anställda. Dessutom går den att komma åt utifrån via universitetets VPN för administrativa system. Läs mer om VPN.

Den är inte tillgänglig från universitetets publika VPN, från universitetets proxy-servrar eller från Eduroam för studenter och externa eller från Eduroam för anställda i andra organisationers radio-LAN.