PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ekonominytt 2017

Nr och innehåll

2017:1 Kontoplan, Utbetalning till privatpersoner, Utländska leverantörsfakturor via Danske Bank, Tematräff för personalfunktionen 7/3 2017

2017:2 PRISMA - ekonomisk återrapportering mm, Avveckling UUplus, Översatta sidor till engelska i MP, Preliminär och kortfattad tidplan delårsbokslut 170630

2017:3 Nya ramavtal för betaltjänster, Ankommande betalningar till UU, Avgående betalningar, Tillgänglighet, Informationsinsamling om projektstruktur på institution

2017:4 Projektplan Raindance 2018, Periodstängning 2017, Ändrad faktureringsadress, Utländska utbetalningar via Danske Bank, Nytt konto, Ekonomisk återrapportering i Prisma, Handkassa - Inaktuella sedlar och mynt fr o m 170701, Inventering 2017, Organisatoriska förändringar

2017:5 Avstämning i samband med periodstängning och bokslut, Oidentifierade betalningar, Fortsatta problem med utländska utbetalningar via Danske bank, Längre handläggningstider av reskontraärenden, Kontoplan, Budget 2018

2017:6 "Öppet hus" för upphandlings-och inköpsfrågor på BMC och Ångström, Inventering 31 augusti 2017, Sändning av utbetalningar från Raindance till Nordea och Danske bank, Begränsad service 14 september

2017:7 EASY-projektet (aktuellt och budget), Taxiläget, Arkivering av institutionernas räkenskapshandlingar

2017:8 Inför Raindance 2018, Budgetmodulen öppnar, TimeEdit - ny rutin från november 2017, Bokslutsinformation, Längre handläggningstider av reskontraärenden

2017:9 Nyheter i Raindance 2018 (RD2018), Projekt 2017 och 2018, Hantering av korttidsinvesteringar och anläggningstillgångar, Behörigheter för användare i RD2018, Nytt operatörsavtal för telefoni