Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tidplan - budgetering

Preliminär tidplan

2017

V 37                  Testpersoner utbildas
V 38-39              AEU testar modulen
V 40-41              AEU testar tillsammans med delprojekt Budget och prognos och utsedda testare
V 42-44              CGI driftsätter modulen
V 42-43              Utbildningspaket för ekonomipersonal påbörjas
V 45 ->              Produktionsstart 9 november. Utbildningspaket fortsätter löpande under november och december

2018

V 7                      Budgetperioden stängs 16 februari
V 8-10                 Kontroller och kvalitetssäkring inför stängning av februariperioden