Tidplan - budgetering

Preliminär tidplan

2018

17 september

Budgetperioden öppnar med följande inläsningar:

  • utfall per 180831 för alla organisationsenheter

Vecka 38

  • prognosticerade avskrivningar per 180831 för alla organisationsenheter

  • augustis kontering i Primula för organisationsenheter 7xx

Senast i början av oktober

Inläsning av:

  • septembers kontering i Primula för organisationsenheter 100-551

  • utfall per 180930 alla organisationsenheter

Mitten av november

Inläsning av:

  • statsanslag

  • gemensamma kostnader: universitet, område, fakultet, bibliotek

7 december

Budgetperioden stänger