Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Aktuellt - budgetering

Budget 2018

Under hösten 2017 kommer Uppsala universitet att upprätta ekonomisk budget i modulen Budget och prognos i det nya ekonomisystemet Raindance 2018.

Produktionsstart kommer att ske under vecka 45 och den kommer att föregås av testning, utbildning och driftsättning. I år kommer budgetperioden att vara relativt lång, den sträcker sig fram till vecka 5 2018. Detta för att ekonomipersonal ska ha möjlighet att upprätta budget och även upprätta bokslut utan alltför snäva tidsramar. Vi bedömer att det kommer att bli en budgetpaus till förmån för bokslutsarbete, budgetmodulen kommer dock att vara tillgänglig hela budgetperioden.

Budgeten kommer att registreras på lägsta nivå, projekt/verksamhet och konto, men det går att välja att budgetera på högre nivå, projektgrupp och kontogrupp.

Vid produktionsstart kommer systemet att innehålla information enligt de nya projektplanerna:

  • Projekt och ackumulerat utfall per projekt/verksamhet på kontonivå per 2017-07-31 eller 2017-09-30 beroende på överenskommelse med CGI
  • Avskrivningar per projekt/verksamhet per 2017-07-31
  • Löneinformation från Primula per person och kontering per 2017-09-30

Uppdatering med ny budgetinformation:

  • Nyupplagda projekt under november och december kommer troligtvis att läsas in under hösten eller senast till den stora produktionsstarten i januari då projektmodulen öppnar.
  • Avskrivningar läses in till produktionsstart. Anläggningar som anskaffas under november-december kommer att budgeteras manuellt som nya anläggningar i budget för 2018.
  • Primula informationen läses in till produktionsstart

Information angående organisationsenhetens totala statsanslag och gemensamma kostnader på universitets-, fakultets- och biblioteksnivå kommer att finnas tillgängliga under november.

Preliminär tidplan

Vid frågor kontakta Ellen Leijon.