Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Aktuellt - budgetering

Budgetmodulen öppnar

 

Årsomställning är gjord i budgetmodulen i Raindance och budgetmodulen är öppen för budgetering 2019. Budgetmodulen kommer för alla organisatoriska enheter att innehålla ackumulerat utfall tom september för 2017 (eftersom det är det utfall som är inläst i RD2018 hittills) och ackumulerat utfall 2018 samt budget för 2018.

 

Simulerade avskrivningar för 2019 kommer att läsas in denna vecka (v 38).

 

Löneinformation kommer att läsas in i två omgångar och bli tillgänglig enligt följande:

  • Organisationsenheter 7xx i början av denna vecka (v 38)
  • Alla organisationsenheter senast i början av oktober

Årsomställning innebär att budgetinformation för 2018 återfinns i rapporter under uppföljning i Raindance. Löneinformation för 2018 återfinns i budgetrapporten Avstämning löner där man förutom budgetåret kan välja budgetår 2018. Önskas detaljerad löneinformation från bilden B20 Löner kontakta Ellen Leijon.

 

Övriga tider se preliminär tidplan.

 

Det kommer att erbjudas utbildningar och budgetstugor under budgetperioden och information kommer att uppdateras här.

Förutsättningar för budgetarbetet finns här.