Budget

På underliggande sidor finns information om budgetarbetet vid Uppsala universitet.

Under Budgetprocessen finns information om underlag och förutsättningar för budgetprocessen. Här hittar man budgetstöd i form av budget- och beräkningsmallar men även information om budgetårets, såväl som tidigare års, budgetförutsättningar.

 

Under Budgetmodulen RD2018 finns information om budgetverktyget i Raindance. 

 

På avdelningen för ekonomi och upphandling arbetar Margareta Uvhagen AntoniEllen Leijon och Patrik Armuand med dessa frågor.