PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Verifikationstyper i bokslutsarbetet

Fram till den tidpunkt då Raindance stängs för grundbokföring inför bokslutet används vertyp BOKP resp. BIFP som under övriga delar av året. All grundbokföring ska då vara kontrollerad och avstämd, och all periodisering av upplupna resp. förutbetalda kostnader vara bokförd.

Under det senare skedet av bokslutsarbetet – under den s.k. BKV-perioden - kan endast vertyp BKVP användas för registrering i juni- resp. decemberperioden.

Med vertyp BKVP kan följande transaktioner bokföras:

  • omföring av internränta
  • slutreglering av projekt xxx010000 Medfinansiering anslag
  • periodisering av upplupna och förutbetalda intäkter