PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lokaltjänstkostnader, LTK

Vid bokslutet ska bokföringen av lokaltjänstkostnader, LTK, stämmas av. Inom kärnverksamheten ska alla saldon på konto 5010 Lokaltjänstkostnader vara bokförda på LTK-projekten xxx01 10xx inom prestation 110, 120 eller 210. Eventuella saldon utan prestation ska omföras till prestation; på följande sidor finns information om rutiner för avstämning och justering av bokföringen:

Även fördelningen av LTK till kostnadsbärarna (projekten) ska stämmas av. På följande sida finns mer information att ta del av: