Lokaltjänstkostnader, LTK

Den här sidan kommer att uppdateras inom kort!

Vid bokslutet ska bokföringen av lokaltjänstkostnader, LTK, stämmas av. Inom kärnverksamheten ska alla saldon på konto 50100 Lokaltjänstkostnader vara bokförda på LTK-projekten xxx01 10xx inom verksamhet 110, 120 eller 210.
På följande sidor finns information om rutiner för avstämning och justering av bokföringen:

Även fördelningen av LTK till kostnadsbärarna (projekten) ska stämmas av. På följande sida finns mer information att ta del av: