Inventering av anläggningstillgångar och handkassor

En viktig del av bokslutsarbetet är att säkerställa balansräkningens tillgångar och skulder. Inventering är ett moment i det arbetet.

Inventering av anläggningstillgångar skall göras under september månad per den 31 augusti varje år. Prefekten skall förordna en inventeringsförrättare, d.v.s. den person som ansvarar för inventeringen. Förordnandet skall ske på en speciell blankett som arkiveras tillsammans med inventeringsrapporten. Inventeringsförrättaren får inte vara någon som själv är direkt ansvarig för anläggningarna som inventeras. Anvisningar om hur inventeringen skall utföras publiceras inför varje inventeringstillfälle.

Inventering av handkassor skall göras i samband med årsskiftet per den 31 december varje år. Inventeringen kan lämpligen utföras av inventeringsförrättaren, men får inte göras av den som ansvarar för handkassan. Varje kassa ska inventeras för sig. Inventeringsintyget skall verifiera kassans innehåll av kontanter och ev. kvitton på gjorda inköp.

Blankett för förordnande av inventeringsförrättare, bl nr EA4
Anvisningar/lathund för inventering
Blankett för inventering av handkassa, bl nr EA5
Mall för filinläsning till AR10, bl nr EA13
Mall för filinläsning till AR20, bl nr EA14

OBS! Länkarna är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet