Bokslutsinformation

Bokslutsinformation


Bokslutsinformationen inför årsbokslutet har varit vid följande tillfällen:

  • Onsdag 21 nov kl 10:15-12:00 Engelska parken, Ihresalen
  • Onsdag 28 nov kl 13:00-15:00 BMC sal B41

Informationsmaterial från informationstillfällena finns här!

 

Råd och stöd i bokslutsarbetet

I samband med bokslutsarbetet finns Patrik Armuand, Daniel Johansson, Gunilla KnutsonShila Kermani, Hanna Mörtberg, Peter Persson, Katarina Lievonen (föräldraledig), Suzanne Borén-Andersson samt Malin Lycksell  tillgängliga för råd och stöd.