PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bokslutsinformation

Bokslutsinformation


Bokslutsinformationen från den 30 maj 2018 hittar du här!

 

Råd och stöd i bokslutsarbetet

I samband med bokslutsarbetet finns Patrik Armuand (tel 471 1807), Daniel Johansson (tel 471 1793), Gunilla Knutson (tel 471 1661),  Shila Kermani (tel 471 4643), Hanna Mörtberg (tel 471 6256), Peter Persson (tel 471 1810) samt Suzanne Borén-Andersson (tel 471 6251) tillgängliga för råd och stöd.