PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bokslutsinformation

Bokslutsinformation

Välkomna till bokslutsinformation vid följande tillfällen:

  • Onsdag 29 nov kl 09:00-11:30 på Blåsenhus sal Gunnar Johansson (BH/14:K120)
  • Onsdag 6 dec kl 13:30-16:00 på Blåsenhus sal Betty Pettersson (BH/14:031)

Informationsmaterial till informationstillfällena hittar du här!

Råd och stöd i bokslutsarbetet

I samband med bokslutsarbetet finns Patrik Armuand (tel 471 1807), Daniel Johansson (tel 471 1793), Gunilla Knutson (tel 471 1661),  Shila Kermani (tel 471 4643), Birgitta Magnusson (tel 471 1797), Hanna Mörtberg (tel 471 6256) och Peter Persson (tel 471 1810) tillgängliga för råd och stöd.