Utbetalning med ICA-kort

För att kunna göra utbetalningar till personer utan bankkonto har avtal tecknats med ICA banken. Detta avtal innebär att betalningsmottagaren får ett ICA-kort, som går att använda som betalkort med möjlighet att ta ut kontanter i ICA-butiker och uttagsautomater.

Utbetalning genom ICA-kort ska endast göras till personer som saknar bankkonto och som inte har möjlighet att öppna ett svenskt bankkonto, t.ex. boende utanför Sverige, som stannar kortare tid än 6 månader. Lönerelaterade utbetalningar ska som tidigare alltid gå via personalavdelningen.

 • Korten kan laddas med max 40 000 kr per tillfälle. Kontakta avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) om beloppet är högre.
 • Om attesterat underlag saknas kommer utbetalning till ICA-kort inte att göras!
 • Om giltig ID handling saknas kommer ICA-kort inte att lämnas ut!

Utbetalning med ICA-kort

Förberedelser av institutionen:

 • Fyll i blankett EA40 med betalningsmottagarens namn och födelsedatum(ÅÅMMDD), belopp, kontering och önskat utbetalningsdatum.
 • Blanketten skall vara attesterad av behörig person.
 • Bifoga ett underlag som styrker att betalningen ska göras eller hänvisa till ev Diarienummer eller KDB nummer på blankett EA40
 • Mejla in attesterad blankett och ev bilagor till ekonomisupport@udm.uu.se senast 2 dagar innan önskad utbetalningsdag.
 • Originalen, både EA40 och ev bilagor skickas med internpost till avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU), ingen utbetalning kommer ske innan originalet är AEU tillhanda.
Betalningsmottagaren:
 • ICA-kortet finns att hämta (bud medges ej) i receptionen i Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, vardagar mellan 08:00-11:30.
 • Medtag giltigt pass eller annan godkänd ID handling.

Påfyllnad av ICA-kort

ICA-korten är påfyllningsbara, vilket innebär att kortinnehavaren kan få flera utbetalningar till ett och samma kort. För det behövs följande:

Förberedelse av institutionen:

 • Fyll i blankett EA40 med betalningsmottagarens namn och födelsedatum (ÅÅMMDD), belopp, kontering och önskat utbetalningsdatum.
 • Kryssa i rutan ”Påfyllnad av kort”.
 • Blanketten skall vara attesterad av behörig person.
 • Mejla in attesterad blankett till ekonomisupport@udm.uu.se senast 2 dagar innan önskad utbetalningsdag.
 • Original skickas med internpost till AEU.

Eftersom blanketten är märkt med ”Påfyllnad av kort”, ser AEU till att kortet fylls på med rätt belopp på utbetalningsdagen. Betalningsmottagaren behöver inte gå till Dag Hammarskjölds väg 7 för att få kortet påfyllt.

ICA-korten är giltiga i två år, sista användningsdag står på kortet. När det datumet är passerat kommer kortet att bli spärrat och eventuellt kvarvarande saldo återförs till Uppsala universitets bankkonto.