Betalningsinformation

Organisationsnummer: 202100-2932
Momsreg nr/VAT-no: SE202100293201
Registreringsbevis (F-skattebevis)
Registreringsbevis (engelsk version)

För betalningar i svenska kronor

Ankommande inrikes betalningar

Bank

Nordea Bank Sverige AB (publ)
Stora torget 7
751 05 Uppsala

Bankgironummer: 5048-1100

Ankommande utrikes betalningar (ej EU:s forskningsprogram)

Bank

Nordea Bank Sverige AB (publ)
Stora torget 7
751 05 Uppsala

BIC/SWIFT-kod: NDEASESS
IBAN: SE48 9500 0099 6042 0183 7970

Var god ange alltid vår referens.

För betalningar i utländsk valuta

Ankommande utrikes betalningar

Bank

Danske Bank
Norrmalmstorg 1
103 92  Stockholm

BIC/SWIFT-kod: DABASESX
IBAN: SE84 1200 0000 0128 1011 1197

Var god ange alltid vår referens.

Ankommande betalningar för EU:s forskningsprogram där Uppsala universitet är partner alternativt mono-contractor

Bank

Danske Bank
Norrmalmstorg 1
103 92  Stockholm

BIC/SWIFT-kod: DABASESX
IBAN
: SE84 1200 0000 0128 1011 1197

(klicka för banking information)

Ankommande betalningar där Uppsala universitet är koordinator för multi-projekt, valutakonto - EUR

Bank
Danske Bank
Norrmalmstorg 1
103 92  Stockholm

BIC/SWIFT-kod: DABASESX
IBAN: SE72 1200 0000 0128 1011 1219

(klicka för banking information)

Kontakter:
Peter Persson: ansvarig för bankkontakter

Ankommande betalningar handläggs av:
Yvonne Abrahamsson, Malin Berggren och Åsa Öhlmer