Aktuellt

Kostnader - eduPrint

Utskriftskostnader för eduPrint per institution/motsv under perioden jan-maj 2018 finns i filen nedan:

eduPrint utskriftskostnad

Dessa kostnader kan behöva periodiseras per 30 juni. Under juli kommer fakturorna för perioden 2018-01-01 till 2018-05-31 skickas direkt till institutionen/motsvarande.