Projekt- och kontraktshantering

Projekt med giltighetsdatum fr o m 1 januari 2018

Nya projekt som ska läggas upp inför 2018 skickas direkt till margareta.uvhagen@uadm.uu.se. Uppgifter om projekten lämnas i mallen ”EA31 Nya projekt 2018”.

Projekt med giltighetsdatum fr o m 2017 

Uppgifter till projekt som behöver läggas upp och som ska användas 2017 och 2018 lämnas på blanketten ”EA 22 upplägg av projekt 2017 och 2018”.

Projekt upplagda under perioden 170518 – 171123

Institutioner/motsv som har lagt upp nya projekt under perioden 170518-171123 kommer att få en delvis ifylld fil för kontroll och komplettering inför överföring till RD2018. Filer kommer att skickas ut successivt under vecka 48. Kompletta filer skickas åter till AEU senast 5 december.

Konteringar i Primula fr o m 2018

Under vecka 48 kommer filer med lönekonteringar enligt 2018 års projektplan att skickas ut till samtliga institutioner/motsv för kontroll/komplettering/ändring. Dessa filer ska returneras till AEU senast fredag 8 december.

Passivmärkning projekt 2017

Viktigt att tänka på för att ett projekt ska kunna passivmärkas 2017 är att alla tre förutsättningar nedan måste vara uppfyllda:

  • Resultaträkningen och transfereringsavsnittet måste båda ha saldo 0,00.
  • Det får inte finnas något saldo på något konto i balansräkningen. Gäller även om t.ex. balanserat kapital (2070) och årets kapitalförändring (2090/2091) tar ut varandra.
  • Det får inte finnas någon anläggningstillgång bokförd på projektet. Gäller även utrustning som är helt avskrivna.