Byte av ekonomisystem januari 2018, påverkan i Primula

Med anledning av förändringar i kodsträngen leder införandet av nytt ekonomisystem till att Primula kommer att vara stängt längre än vanligt i samband med december månads lönekörning. Under perioden 171215–171222 kommer förändrings- och uppdateringsarbete av kodsträngen att pågå i Primula.

Primula klient

Primula klient kommer att vara stängt för verksamheten 171215-171222.

Primula webb

Inga ärenden kommer kunna skapas eller hanteras i Primula webb när uppdateringsarbetet pågår.  Primula webb kommer dock att vara öppet som vanligt för rapportuttag, tex kommer lönespecifikation att kunna tas ut.

Rättning av eventuella felkonteringar

Institutionen/motsv ansvarar för att rätta eventuella felkonteringar i Primula avseende januari 2018. Rättning av felkontering på personer med delad kontering på flera institutioner/motsv ska skickas via prefekt/motsv till ekonomisupport@uadm.uu.se.

Listan som ska tas ut heter ”UU – Kontering per anställning” och finns i rapportgeneratorn i Primula webb.  Avdelningen för ekonomi och upphandling behöver få den rättade versionen senast 180111.

Inga extra utbetalningar i januari

Med anledning av förändringarna i kodsträngen kommer ingen extra utbetalning (5:e och 15:e) att genomföras i januari 2018.

Rapportuttag i Primula efter byte av ekonomisystem

Att tänka på efter införandet av nytt ekonomisystem och därmed ny kodsträng är att i rapporter och listor som tas ut i Primula avs. 2017 kommer rubrikerna för konteringssträngen att vara enligt 2018 men innehållet i konteringskolumnerna kommer att vara enligt 2017 års konteringssträng. Ni måste alltså manuellt ändra konteringsrubriker som tas ut avs. 2017 för att de ska stämma med innehållet.

Gamla blanketter

Alla HR-blanketter där kodsträngen ingår kommer att publiceras med den nya kodsträngen 11 december. Ingen inrapportering på gamla blanketter kommer att kunna hanteras efter ordinarie deadline 10 december. Blanketter där den gamla kodsträngen har använts kommer därför att returneras till institutionen/motsv, då översättning av den gamla kodsträngen inte är möjlig.

Viktiga datum att känna till:

Datum from

Datum tom

Händelse

171215

171217

Primula stänger inför lönekörning kl 13:00

171218

171218

Lönekörning – Primula öppnar inte på förmiddagen som normalt

171219

171222

  • Förändringsarbete i Primula pga ny kodsträng
  • Primula klient stängt
  • Primula webb endast öppen för rapportuttag

171222

171222

Primula öppnar senast 21:00 om allt har gått bra

Frågor

Har du frågor om kodsträngen i Primula kontakta margareta.uvhagen@uadm.uu.se, för frågor rörande EASY-projektet edrun.eriksson@uadm.uu.se.