PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Handledningar/Lathundar för RD 2018

Handledning

Budget och Prognos RD2018 (171208)

Lathundar

In- och utloggning Raindance (180115)

Kontrollattest leverantörsfaktura (180115)
Beslutsattest (180115)

Hantera bokföringsorder (180115)
Kontera leverantörsfaktura (180115)

Beslutsstöd - Analysfunktion och analysstöd (1810115)

Korta instruktionsfilmer för funktioner i Raindance.

  • Inloggning och utloggning (WMD format)
  • Frånvarohantering och inställningar i Inkorgen (publiceras inom kort)
  • Granskning av faktura, kontrollattest (publiceras inom kort)
  • Kontering av faktura (publiceras inom kort)
  • Beslutsattest av faktura (publiceras inom kort)

 

Information om funktionen Granskning och Attestering