PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

EASY-projektet

Uppsala universitet har upphandlat ett nytt ekonomiadministrativt system. Införandet av systemet sker i projektform under namnet EASY. Projektledare är Edrun Eriksson, enhetschef vid avdelningen för ekonomi och upphandling.

Mer information finns att läsa på sidan EASY - nytt ekonomiadministativt system.